Matrialen – Muziek

Begeleiding van kerkliederen. (orgel en Fluit)

Een CD met de begeleiding van bekende liederen zoals Eert God die onze Vader is; De Heer heeft mij gezien; Nu gaan de bloemen nog dood; Pelgrimstocht der mensen; etc.
Kosten : € 12,50 + verzendkosten

Herboren klanken

Bekende Nederlandse liturgische gezangen. Een dubbel cd uitgegeven door het KRO mediapastoraat met medewerking van ’t Pastorieke. (Origineel is uitverkocht. Kopie is verkrijgbaar)
Kosten : € 12,50 + verzendkosten

Herboren Klanken 2

Bekende Nederlandse liturgische gezangen. Een dubbel cd uitgegeven door het KRO mediapastoraat met medewerking van ’t Pastorieke. (Origineel is uitverkocht. Kopie is verkrijgbaar)
Kosten : € 12,50 + verzendkosten